Det har inte varit något Hallelujah moment i årets Idol


Vem behöver fler nyheter? I nyhetsbruset susar mycket bara förbi. Vi tror inte att det behövs mer brus. Vi tror på rätt nyheter.

Se artikeln här:


Cred & Källa: Det har inte varit något Hallelujah moment i årets Idol