Den förväntade livslängden i USA sjunker, för första gången på decennier


Enligt en ny rapport sjunker den förväntade livslängden i USA, för första gången på flera decennier. Den sannolika huvudorsaken är den pågående fetmaepidemin, som ligger bakom ökningen av hjärtsjukdom, stroke, diabetes och kanske Alzheimers sjukdom. Centers for Disease Control and Prevention: Mortality in the United States, 2015 NRR: Life Expectancy In U.S. Drops For First Time In Decades, Report Finds The Washington Post: US Life Expectancy Declines for the First Time Since 1993 Det är dags att förändra de fettsnåla kostråden, det blir allt tydligare att de inte fungerar utan kanske till och med orsakar sjukdom. Åtminstone för personer med metabolt syndrom och insulinresistens – en stor del av befolkningen – kan det vara en bra idé att rekommendera LCHF. Den åtgärden kan göra det möjligt att bekämpa livsstilsrelaterade sjukdomar som leder till en för tidig död och stort mänskligt lidande

Fortsätt att läsa här:


Läs mer: Den förväntade livslängden i USA sjunker, för första gången på decennier