De rörde Victoria till tårar


Det blev en känslosam dag för kronprinsessan Victoria. Stipendieutdelningen, vid Förintelsens minnesdag, berörde henne enormt.

Se mer här:

Originalartikeln här >: De rörde Victoria till tårar