Därför vågar inte killar fråga om sex


FAKTARUTA/ Här är klinikerna där personer med penis får hjälp: * Ungdomsmottagningar finns i hela landet, se http ://www.umo.se/ ungdomsmottagningar / (en webbplats för alla mellan 13 och 25 år) * Stockholms mansmottagning i Järva och Skärholmens centrum, se http ://www.jarvamansmottagning.nu/ * RFSU-klinik , för vuxna över 20 år, se www.rfsu.se * Andrologi , Sexualmedicin , Transmedicin – enheten Anova är en del av Karolinska Institutet: http ://www.anova.se/ * Sesam-mottagningarna är sex- och samlevnadsmottagningar som finns på flertalet sjukhus. Ungdomsmottagningarna i Sverige drivs av landets kommuner och landsting och är för alla mellan 13 och 23 (i vissa fall 25) år. Här kan unga få behandling och upplysning om sex, relationer, psykisk och fysisk hälsa. Men könsfördelningen bland besökarna är sned i hela landet, även om det kan finnas regionala skillnader – i Gävle utgör killarna 18 procent av besökarna och i Helsingborg 10–15 procent, till exempel. Det betyder inte att de med penis saknar problem i sexlivet, det visar inte minst en annan trend: Antalet män under 30 år som äter potensmedel har ökat från 4 till 6 patienter per tusen invånare de sista tio åren.►LÄS MER: 6 saker du borde veta om klitoris– Medicinering kan vara bra och nödvändig – men det som också borde diskuteras och tas på allvar är vad som orsakar problemen bakom den sexuella svårigheten

Läs mer:


Därför vågar inte killar fråga om sex