Daniella: 13 saker vi med fibromyalgi vill att du vet


Cirka 250 000 svenskar tros lida av fibromyalgi.Vanligast är smärttillståndet bland kvinnor i medelåldern, men även yngre personer drabbas.Daniella Di Paolo var bara 19 när hon upplevde den svårdefinierade värken i kroppen första gången.Lagom till Fibromyalgidagen delar hon med sig av 13 saker som hon tycker att alla bör veta om det obotliga syndromet.

Se mer här:


Läs mer: Daniella: 13 saker vi med fibromyalgi vill att du vet