Cwejman: Den politiska adeln – Göteborgs-Posten


Cwejman: Den politiska adelnGöteborgs-PostenCwejman: Den politiska adeln "Den svenska arbetarrörelsen befolkas av personer som lever på behörigt avstånd från arbetare", skriver Adam Cwejman. Relaterat. Under 1970-talet fanns det ett område i stadsdelen Wilanów i Warszawa som befolkades av …

Läs mer här:Källa: Cwejman: Den politiska adeln – Göteborgs-Posten