Christer Sjögren i skräckdrama på flyget


– Vi köpte ett plan redan 1984, av Löfbergs Lila. Vi kallade det för kaffekvarnen, har han tidigare berättat. Till en början tyckte Christer, som led av en ordentlig flygrädsla, att det var obehagligt att färdas i planet.– Man hade ju inga referenser. När det började röra sig, som det gör i ett litet flyg, brukar jag tänka att det går åt helvete, vingarna kommer brytas av. Det var obehagligt.

Se artikeln här:Originalartikeln: Christer Sjögren i skräckdrama på flyget