Betalar Coca-Cola dietister för att twittra mot läskskatt?


När många tweets från dietister dyker upp och argumenterar emot läskskatt anar man ugglor i mossen. Framförallt då samtliga verkar få betalt av Coca-Cola: Ninjas for Health: Is Coke Paying Dietitians To Tweet Against the Soda Tax? TV-reklam identifieras åtminstone lätt som just det, reklam. Men när dietister säljer ut sig till läskindustrin genom att […]Inlägget Betalar Coca-Cola dietister för att twittra mot läskskatt? dök först upp på Kostdoktorn.

Läs mer här:


Läs mer: Betalar Coca-Cola dietister för att twittra mot läskskatt?