Änkan: Robin Williams led av demens


Skakningar, ångest, paranoia och stora svårigheter att komma ihåg saker. Så var skådespelaren Robin Williams sista tid i ­livet. Han plågades av en demenssjukdom innan han för två år sedan tog sitt liv, 63 år gammal. Nu berättar Williams ­änka om stjärnans svåra kamp på slutet. ”Terroristen i min makes hjärna” är rubriken på artikeln som Susan Schneider Williams skrivit för ansedda medicinska tidskriften Neurology.

Se mer här:


Cred & Källa: Änkan: Robin Williams led av demens