5 appar för dig som vill lära dig mer om ingredienser


Think Dirty – här tar man en bild på en produkts streckkod, den scannas och sen kommer det upp en siffra mellan 0-10 som visar hur “ren” produkten är. Databasen är inte så uppdaterad för oss i Sverige, de svenska produkter jag scannade fanns det ingen data på. För att få tillgång till alla ingredienser i den aktuella produkten måste man logga in. Gratis. Chemical Maze – engelsk app där man kan söka bland olika ingredienser i mat och skönhetsprodukter. Där framgår sen risknivån, vad ämnet används till och vad den kan ha för ursprung

Fortsätt att läsa här:


Läs mer: 5 appar för dig som vill lära dig mer om ingredienser